Công ty thiết kế catalogue

Công ty thiết kế catalogue

Chuẩn bị khi thiết kế catalogue

Chất liệu: Thiết kế catalogue thường sử dụng loại giấy Couche với các định lượng khác nhau : 120g/m2, 150g/m2, 180g/m2, 230g/m2 và 300g/m2. Còn nếu bạn muốn catalogue trở nên sang trọng hơn thì khách hàng có thể dùng loại giấy Galgo hay Kitsu.

Kích thước: Thiết kế catalogue có những kích thước chuẩn thường được sử dụng như:

– Kích thước A4: 20.5 x 29.5cm, gồm nhiều tờ A3 xếp chòng lại với nhau.

– Kích thước A5: 14.5 x 20.5cm, gồm nhiều tờ A4 xếp chòng lại với nhau.

– Kích thước A6: 10 x 14.5cm, gồm nhiều tờ A5 chóng lại với nhau.