Tag Archives: chiến lược marketing

Sức hấp dẫn của thương hiệu

Sức hấp dẫn của thương hiệu

Hãy chắc chắn rằng bạn lắng nghe nguồn năng lượng và cảm xúc phía sau lời nói của khách hàng. Hãy quan sát những ẩn ý qua ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu cũng như bối cảnh rộng hơn trong