Tag Archives: kiến thức thiết kế đồ họa

Những nguyên lý cơ bản của thiết kế đồ họa

Những nguyên lý cơ bản của thiết kế đồ họa

Những nguyên lý của design là những nguyên tắc cơ bản được ghi nhớ và áp dụng đi kèm với suy nghĩ và cảm xúc của người nghệ sĩ hoặc designer. Những nguyên lý đó được soạn thành luật lệ

Tư vấn cách nâng cao tay nghề thiết kế đồ họa

Tư vấn cách nâng cao tay nghề thiết kế đồ họa

Vẽ phác thảo giúp bạn lưu giữ và phát triển ý tưởng. Ngày nay cho dù thiết kế đồ họa là nhắc tới computer nhưng tất cả các ý tưởng ban đầu vẫn đến từ những tờ giấy, những nét