Tag Archives: thiết kế đồ họa đẹp

Những nguyên lý cơ bản của thiết kế đồ họa

Những nguyên lý cơ bản của thiết kế đồ họa

Những nguyên lý của design là những nguyên tắc cơ bản được ghi nhớ và áp dụng đi kèm với suy nghĩ và cảm xúc của người nghệ sĩ hoặc designer. Những nguyên lý đó được soạn thành luật lệ